Yhteistyöverkosto SILTA

8.12.2015

 

YHTEISTYÖN SILTANA ERI TOIMIJOIDEN VÄLILLÄ

 

Yhdistysten ja Hämeenlinnan kaupungin yhteistyöverkosto on nimeltään SILTA

 

Hämeenlinnan seudun yhdistykset ovat aloittaneet aiempaa tiiviimmän yhteistyön perustamalla SILTA-yhteistyöverkoston.  Nimensä verkosto sai 24.9.2015 pidetyssä yhdistysten työpajassa. Syksyllä 2015 on työpajan ryhmätöiden pohjalta luotu SILTA -yhteistyöverkostolle toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

 

SILTA -yhteistyöverkosto vastaa kasvavaan tarpeeseen tehdä yhteistyötä kuntien ja järjestöjen välillä. Vastaavasti yhdistysten on tarve tehdä keskenään yhä enemmän yhteistyötä, jotta ne pystyvät paremmin toteuttamaan monipuolista toimintaa, vastaamaan jäsenistönsä ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä tiedottamaan toisilleen toiminnastaan.  

 

SILTA -yhteistyöverkoston tavoitteita:

 • kehittää ja tiivistää yhteistyötä yhdistysten kesken ja Hämeenlinnan seudun toimijoiden kanssa
 • yhdistysten palveluiden ja toimintojen kartoittaminen ja näkyväksi tekeminen
 • tiedonkulun parantaminen yhdistysten kesken ja kuntien kanssa
 • yhdistystoiminnan volyymin näkyväksi tekeminen ja vaikutusten arvioiminen

 

Toimintaa vuodelle 2016:

 • Kerätään tietoa toiminnasta, palveluista ja yhdistyksistä yhteen ja TIEDOTETAAN niistä
 • Tuotetaan MATERIAALIA yhdistyskentästä
 • Järjestetään yhteisiä TILAISUUKSIA
 • Kootaan yhdistysten toiminnoista ”PALVELUKARTTA”
 • Otetaan kantaa ja vaikutetaan – YHTEISTYÖ ja KAUPUNGIN STRATEGIA
 • Aloitetaan yhteistyö myös Janakkalan ja Hattulan kanssa

 

SILTA –yhteistyöverkoston alaverkostoilla on edustus yhteistyöryhmässä:

 • Hämeenlinnan kaupungin edustaja
 • Hämeenlinnan seudun Taideyhdistys ry - Kulttuuri- ja taidealan yhdistykset
 • Ympäristö- ja luonnonsuojeluyhdistysten yhteistyöfoorumi
 • Kylä-, kotiseutu- ja asukasyhdistykset
 • Liikuntaseurat - seuraparlamentti
 • Ote-tiimi - Omais- ja terveysalan yhdistykset
 • Eläkeläisyhdistykset
 • ILO –verkosto eli lasten, nuorten ja muut järjestöt
 • PÄTY –päihdejärjestöjen verkosto
 • Hämeen parhaaksi –seurakuntien verkosto

 

SILTA –verkoston yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Johanna Henttinen Linnaseutu ry:stä, sihteerinä Järjestöpäällikkö  Sara Löyttyjärvi Hämeenlinnan seudun Setlementti ry:stä ja Hämeenlinnan kaupunkia yhteistyöryhmässä edustaa tilaajapäällikkö Eija Leppänen.

 

Tietoa SILTA -yhteistyöverkostosta

http://www.hameenlinnankumppanuustalo.fi/jarjestoyhteistyo/silta-yhteistyoverkosto/

 

Lisätietoja antavat: