SILTA -yhteistyöverkosto

Verkoston omat nettisivut: www.siltaverkosto.net

Järjestöjen ja kaupungin yhteistyötä Hämeenlinnan seudulla edistää SILTA -yhteistyöverkosto.

Eri yhdistykset ovat edustettuina SILTA -verkoston yhteistyöryhmässä teemoittain tai toimialoittain. Yhteistyöryhmän ensimmäinen kokous, jossa eri yhdistysryhmät olivat edustettuina oli 28.5.2015. Kullakin alaverkostolla on yksi edustaja yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Johanna Henttinen Linnaseutu ry:stä. Järjestökoordinaattori Heli Laurikainen toimii yhteistyöryhmän sihteerinä. Silta yhteistyöverkostossa on edustettuna myös Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan edustajat.

SILTA -yhteistyöverkoston alaverkostot ovat osa jo ennestään toimineita, mutta suurin osa perustettu toukokuussa 2015 tai perusteilla. 

Kaikki Hämeenlinnan seudun yhdistykset ovat tervetulleita mukaan verkostoon ja vaikuttamaan yhteistyöryhmän ja yhteistyön sisältöihin ja kehittämään yhdistysten ja kaupungin yhteistyötä. 

Kaikille yhdistyksille yhteisessä työpajassa 24.9.2015 Raatihuoneella määriteltiin verkoston tärkeimpiä tehtäviä ja tavoitteita, sekä päätettiin verkoston nimeksi SILTA.

Tärkeimmät tehtävät ja tavoitteet:

  • tiedonkulun parantaminen yhdistysten välillä ja kaupungin kanssa
  • yhdistysten tarjolla olevien palveluiden ja toimintojen kuvaaminen ja kartoittaminen
  • liittyminen kaupungin strategiseen työhön
  • ythteistyön kehittäminen yhdistysten välillä ja kaupungin kanssa
  • yhdistystoiminnan vaikutusten arvioiminen ja toiminnan näkyväksi tekeminen
  • hiljaisten signaalien käsitteleminen -ennalta ehkäisevä työ


Lisätietoja SILTA -yhteistyöverkostosta: Heli Laurikainen, heli.laurikainen@hameensetlementti.fi tai 050 452 2412.