Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on pitkään työttömänä olleille suunnattua tavoitteellista, yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa, laadukasta ja tuloksellista toimintaa.

Kumppanuustalolla kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavat Hämeenlinnan kaupunki ja Vapaaehtoiskeskus Pysäkki.

Erityisosaamisemme on monikulttuurisuustyössä ja kahdensuuntaisessa kotouttamisessa. Lisäksi teemme monialaista yhteistyötä ja seinätöntä toimintaa muiden palvelujen tuottajien kanssa.

  • Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu
  • Asiakasohjaus sosiaalityöntekijän päätöksellä
  • Toiminta on tavoitteellista
  • Toimintasisältö on räätälöity yksilöllisesti
  • Toiminta edistää työllistymistä

Lisätietoa kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksista saat toimijoiden työntekijöiltä: 

YHTEYSTIEDOT

Kaupungin ohjaaja: 050 527 4209 

Vapaaehtoiskeskus Pysäkin ohjaaja: 040 804 9376