Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Hämeen Setlementti ry:n verkkopalvelua https://www.hameenlinnankumppanuustalo.fi/ Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Digipalvelun saavutettavuuden tila
Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.


Ei saavutettava sisältö verkkopalvelussa
Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä: 

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia, mutta ne tullaan korjaamaan mahdollisimman pian käytössä olevien resurssien puitteissa

Onnistumiskriteeri WCAG 1.4.3 Kontrasti (Taso AA Erottuva)

Tilavarauslomakkeen kentän pakollisuudesta kertova *-merkistä on kontrastiltaan liian heikko. Käytettävä sivupohja ei anna muuttaa merkinnän väriä erikseen. 

Ota-yhteyttä -lomakkeen kentän pakollisuudesta kertova *-merkistä on kontrastiltaan liian heikko. Käytettävä sivupohja ei anna muuttaa merkinnän väriä erikseen. 


Onnistumiskriteeri WCAG 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen (Taso AA Ymmärrettävä)

Kriteerin täyttymistä vaativat ehdot elementtien johdonmukaisesta merkitsemisestä eivät toteudu täydellisesti ja niissä esiintyy virheitä.


Onnistumiskriteeri WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput (Taso AA Hallittava).

Verkkosivuston elementtien nimilapuissa esiintyy puutteita.


Onnistumiskriteeri WCAG 4.1.1 Jäsentäminen (Taso A Toimintavarma)

Kriteerin täyttymistä vaativat ehdot eivät toteudu täydellisesti ja niissä esiintyy virheitä. 


Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.


Onnistumiskriteeri WCAG 1.1.1. ei-tekstuaalinen sisältö (Taso A Havaittava)

Osassa ylävalikon otsikoita on alavalikko, mutta alavalikon saa näkyviin vain kyseiselle pääsivulle mentäessä. Sivusto on luotu valmiille Yhdistysavain –sivupohjalle, eikä valikon ominaisuudet ole sivuston ylläpitäjien muokattavissa. 


Onnistumiskriteeri WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet (Taso A Havaittava)

Otsikkotasoissa on puutteita sivuilla, joissa on käytetty automaattista sisältöä, eikä otsikkotasoa pääse määrittelemään tai vaihtamaan. Sivun yläreunan logo määritelty automaattisesti otsikkotaso 1 eikä sitä pääse muuttamaan. Uutiset -sivun otsikkoa ei pysty määrittelemään, mikä poikkeaa toisten sivujen otsikoinnista ja sivun otsikkorakenteesta. 

Etusivun linkki vie etusivulle/samalle sivulle.


Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkopalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi
Verkkolomakkeella: https://www.hameenlinnankumppanuustalo.fi/yhteystiedot/
Sähköpostilla: sara.loyttyjarvi(at)hameensetlementti.fii

Valvontaviranomainen
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?
Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat sivuston ylläpidon (Hämeen Setlementti ry:n) tekemään itsearviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. Testauksessa on käytetty apuna WAWE – saavutettavuustyökalua.

Verkkopalvelu on julkaistu 24.2.2015

Tämä seloste on laadittu 23.9.2020

 Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.