Yhdistysten yhteistyö tiivistyy

4.8.2015

Lehdistötiedote 4.8.2015
Vapaa julkaistavaksi

Hämeenlinnan seudun yhdistykset ovat muodostamassa aiempaa tiiviimpää verkostoa ja lisäämässä yhteistyötä yhdistysten kesken. Tärkeänä tavoitteena on kehittää ja lisätä yhteistyötä yhdistysten ja Hämeenlinnan kaupungin välillä.

Tätä yhteistyötä edistämään on perustettu Hämeenlinnan kaupungin ja eri alojen yhdistysten edustajista koostuva Yhteistyöryhmä. Ryhmän alla toimivat kunkin toimialan omat alaverkostot, joista kustakin on yksi edustaja yhteistyöryhmässä. Alaverkostot ovat osa jo ennestään toimineita, mutta suurin osa on perustettu toukokuussa 2015 tai perusteilla.

Yhteistyöryhmään ja sen alaverkostoihin toivotetaan mukaan kaikki Hämeenlinnan seudun yhdistykset!

Yhdistykset ovat tervetulleita mukaan verkostoon ja vaikuttamaan yhteistyöryhmän ja yhteistyön sisältöihin ja kehittämään yhdistysten ja kaupungin yhteistyötä. Verkoston perustaminen on vasta meneillään, joten nyt on hyvä tilaisuus tulla mukaan.

Yhdistykset voivat liittyä olemassa oleviin tai perusteilla oleviin verkostoihin, jotka ovat liittyneet yhteistyöryhmään. Jos sopivaa olemassa olevaa verkostoa ei vielä ole, voivat yhteisen teeman parissa työskentelevät yhdistykset perustaa uuden oman verkostonsa, joka liittyy mukaan yhteistyöryhmän alle.

Yhteistyöryhmään liittyvät verkostot ovat tällä hetkellä:

·         Kulttuuri- ja taidealan yhdistykset

·         Ympäristö- ja luonnonsuojeluyhdistysten yhteistyöfoorumi

·         Kylä-, kotiseutu- ja asukasyhdistykset

·         Liikuntaseurat

·         Ote-tiimi - Omais- ja terveysalan yhdistykset

·         Eläkeläisyhdistykset

·         Lasten, nuorten ja muut järjestöt

·         Päihdejärjestöjen verkosto

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Johanna Henttinen Linnaseutu ry:stä, sihteerinä Järjestöyhteistyön koordinaattori Sara Löyttyjärvi ja Hämeenlinnan kaupunkia yhteistyöryhmässä edustaa tilaajapäällikkö Eija Leppänen.

Yhteinen työpaja syyskuussa

Yhteistyöryhmä järjestää syyskuun 24. päivä yhdistysten yhteisen työpajan Hämeenlinnan Raatihuoneella. Pajan tavoitteena on etsiä vastauksia mm. yhteistyöryhmän työn tärkeimpiin sisältöihin ja Yhteistyöryhmän ja alaverkostojen toiminnan aikatauluttamiseen.

Lisätietoja mahdollista lehtijuttua tai haastattelua varten antaa Sara Löyttyjärvi 050 564 5991

Tietoa yhteistyöryhmästä:

http://www.hameenlinnankumppanuustalo.fi/jarjestoyhteistyo/yhteistyoryhma/