Vuoden vapaaehtoistoiminta: Luetaan yhdessä -toiminta

27.11.2015

Tuomaristo äänesti Hämeenlinnan seudun vuoden 2015 vapaaehtoistoiminnan muodoksi Luetaan yhdessä –toiminnan. Hämeenlinnan seudun vapaaehtoistoiminnan verkosto myöntää tunnustuksen tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Luetaan yhdessä valikoitui tunnustuksen saajaksi tuomariston äänten perusteella yleisön asettamien ehdokkaiden joukosta.

27.11.2015

Tuomaristo äänesti Hämeenlinnan seudun vuoden 2015 vapaaehtoistoiminnan muodoksi Luetaan yhdessä –toiminnan. Hämeenlinnan seudun vapaaehtoistoiminnan verkosto myöntää tunnustuksen tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Luetaan yhdessä valikoitui tunnustuksen saajaksi tuomariston äänten perusteella yleisön asettamien ehdokkaiden joukosta.

TIEDOTE 27.11.2015

 

MAAHANMUUTTAJANAISTEN LUETAAN YHDESSÄ -TOIMINNASTA VUODEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN MUOTO HÄMEENLINNAN SEUDULLA


Tuomaristo äänesti Hämeenlinnan seudun vuoden 2015 vapaaehtoistoiminnan muodoksi Luetaan yhdessä –toiminnan. Hämeenlinnan seudun vapaaehtoistoiminnan verkosto myöntää tunnustuksen tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Luetaan yhdessä valikoitui tunnustuksen saajaksi tuomariston äänten perusteella yleisön asettamien ehdokkaiden joukosta.


Yleisö ehdotti, tuomaristo valitsi


Yleisö sai ehdottaa vuoden vapaaehtoistoiminnan muotoa sähköpostitse. Hämeenlinnan Luetaan yhdessä -toimintaa palkinnon saajaksi ehdottanut perusteli valintaansa näin: ”Luetaan yhdessä -verkosto tukee maahan muuttaneiden naisten kotoutumista. Suomalaisnaisten verkosto tarjoaa vapaaehtoistyönä lukutaidon ja suomen kielen opetusta maahanmuuttajanaisille eri puolilla Suomea. Hämeenlinnassa ryhmiä on kolme ja opetus tapahtuu vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisia on toiminnassa mukana noin 30. Ryhmät kokoontuvat Kumppanuustalossa ja ryhmissä on keskimäärin 25 opiskelijaa/kerta. Luetaan yhdessä -toimintaa on myös Vanajan avovankilassa. Toiminta mahdollistaa myös kotiäitien kielen oppimisen, sillä lastenhoito on järjestetty kieliryhmän ajaksi. Kielen oppimisen lisäksi ryhmä on tärkeä sosiaalisten suhteiden syntymiseen ja ylläpitoon. Vapaaehtoiset tekevät sitoutuneesti ja omaehtoisesti tärkeää ja isoa osaa kotouttamistyöstä nimenomaan haavoittuvassa asemassa olevien naisten kotoutumisen tukemiseksi.”

Hämeenlinnan seudun vuoden 2015 vapaaehtoistoiminnan muodon voittajan kriteerit olivat seuraavat:”Tämä vapaaehtoistoiminnan muoto toteuttaa laadukasta ja toimivaa vapaaehtoistoimintaa Hämeenlinnan seudulla vuonna 2015. Tämän vapaaehtoistoiminnan muodon resurssit hyödynnetään tehokkaasti, minkä seurauksena toiminnan muoto edistää näkyvästi paikallista hyvinvointia.”

Tuomaristoon kuuluivat Anu Mylläri (monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä, SPR Hämeen piiri), SirpaYlikerälä (tilaajapäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki), Päivi Lilja (toiminnanjohtaja, Kettuki ry), Eija Mäenpää (sosionomiopiskelija, HAMK) ja Pentti Lemmetyinen (toimitusjohtaja, Suomen Setlementtiliitto ry). Tuomariston jäsenet perustelivat valintaansa muun muassa näin:

”Suomessa kannetaan aiheellisesti huolta siitä, että julkinen rahoitus ei riitä kaikkien maahan tulleiden ihmisten kielen- ja kulttuurin opetukseen. Erityisen huonosti asiat ovat niiden kohdalla, jotka eivät ole työmarkkinoiden kannalta kiinnostavia. Kotiäidit ja muutkin naiset joilla on ohut koulutustausta ja ehkä luku- ja kirjoitustaidottomuutta, ovat erityisen suuressa riskissä joutua syrjään ja osattomaksi uudesta kotimaastaan. Naisten auttaminen on keskeistä myös koko perheen hyvinvoinnin kannalta sekä siksi, että he pystyvät tällä tavalla tukemaan omien lastensa koulunkäyntiä. Arvokas osa toimintaa on myös avovankilassa tehtävä työ. Koulutus, lukutaito ja sivistys ovat tärkeitä asioita ihmisen itsetunnon kannalta sekä luovat valmiuksia sille, että vankilasta vapautumisen jälkeen löytyisi koulutus- tai työpaikka.”

”Tämän kaltainen ryhmätoiminta tukee heikoimmassa asemassa olevien, kuten äitien/naisten oppimista ja kuuluvuutta johonkin yhteisöön. Heille luodaan mahdollisuus oppimiseen ja sitä kautta hallinnan tunnetta omaan elämään sekä ojennetaan ja avataan oppimisen eli lukemisen ja kielen kautta väyliä tulevaisuuteen ja monenlaisiin mahdollisuuksiin omassa elämässään.”

Tuomaristo sai äänestää kahta ehdokasta, joista ensimmäinen sai viisi pistettä ja toinen kolme pistettä. Voittajaksi valittiin se, joka sai eniten pisteitä. Ehdokkaita oli yhteensä 12. Toiseksi eniten pisteitä sai Pilke-nuorisoteatteri.

Tunnustuksen idea Oulusta, tavoitteena näkyvyys paikalliselle vapaaehtoistyölle


Idea vuoden vapaaehtoistoiminnan muodon palkitsemisesta lähti Oulun seudulla toimivalta VARES-verkostolta, joka on palkinnut erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja jo vuodesta 2009. Palkitsemisen tavoitteena on tuoda esille paikallisen vapaaehtoistyön tärkeyttä ja merkitystä, sen erilaisia muotoja ja mahdollisuuksia, sekä kertoa paikallisia vapaaehtoistyön voimin toteutettuja menestystarinoita ja arjen pieniä auttavia tekoja. Valtakunnallista vapaaehtoisten päivää vietetään 3. joulukuuta.


Lisätiedot:


Hanna Nyholm
Kehittämispäällikkö
Hämeenlinnan seudun Setlementti ry
050 543 9865
hanna.nyholm(at)hmlsetlementti.net