Valmisteilla Kanta-Hämeen järjestöyhteistyörakenne

3.4.2018

Yhdistyksiltä, seuroilta, järjestöiltä kaivataan kommentteja luonnokseen

Luonnos Kanta-Hämeen Järjestöasiain neuvottelukunnaksi on tutustuttavissa ja kommentoitavissa 3.4.-30.4.2018. Alueen yhdistysten ja järjestöverkostojen kommentteja, huomioita ja parannusehdotuksia kaivataan laajalti luonnokseen. Saatujen kommenttien pohjalta laaditaan toukokuussa esitys Kanta-Hämeen järjestöyhteistyörakenteeksi.


Tulevan maakunnan tehtävien kirjo on laaja. Kansalaisyhteiskunnalla on merkittävä rooli näiden tehtävien edistämisessä – eritoten neuvonnassa, edunvalvonnassa, ennalta ehkäisevässä työssä jne. Jotta voisimme tehdä töitä maakunnan asukkaiden hyväksi yhteistyössä tulevan maakunnan kanssa, tulee kansalaisyhteiskunnalla olla oma paikkansa tulevan maakunnan rakenteissa. 

Tähän työhön ja yhteistyöhön tarvitaan maakunnallinen yhteistyörakenne, joka kokoaa alueellisesti ja toimialoittain kattavasti järjestökentän ja voi edustaa kansalaisyhteiskuntaa maakunnan rakenteissa ja ohjelmatyösssä.

Tavoitteena on

  • vahvistaa kansalaisyhteiskunnan, järjestöjen ja yhdistysten, roolia ja vaikuttamismahdollisuuksia tulevassa maakunnassa
  • alueellisesti ja toimialoittain kattava maakunnallinen järjestöyhteistyörakenne, jolla on paikkansa osana Kanta-Hämeen maakunnan rakenteita ja rooli mm. valmistelu- ja ohjelmatyössä

Nyt toivomme yhdistysten, seurojen ja järjestöjen sekä olemassa olevien verkostojen kommentteja luonnokseen. Onko esitysluonnos sellainen, joka voisi edustaa maakunnan yhdistyskenttää kattavasti? Miten eri yhdistyksien tai yhdistysalojen ääni tulisi kuuluviin tämän rakenteen kautta?


Lisätietoja:
Sara Löyttyjärvi                                                        050-5876445                                 sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi
Järjestöpäällikkö
Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö (Meidän Häme –hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö

Lisätietoja, luonnos ja linkki kyselyyn: http://www.hameensetlementti.fi/toimialat/kansalaistoiminta/jarjestoyhteistyo/ajankohtaista/