Kävijätilastointiviikot tulevat taas!

12.9.2019

Hämeenlinnan Kumppanuustalon osallistuja- ja kävijämäärien tilastointi toteutetaan syksyn osalta viikoilla 38 ja 39. Tällöin tilastoidaan kaikki toimintaan osallistuvat henkilöt sukupuolen ja ikäluokkien osalta. Nimiä tai muita taustatietoja ei kerätä. Tilastointia tekevät niin Kumppanuustalon vakitoimijat kuin ilta- ja satunnaiskäyttäjät.

Tilastointia varten löytyy ohjeet ja lomakkeet talon kokoontumistiloista. 

Tilastointi toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, yhteensä neljän viikon ajan. Tilastointiviikkojen pohjalta lasketaan vuosittainen kävijämäärä. Näin saadaan tietoa koko talon käytön osalta ja voidaan kertoa toiminnan laajuudesta ja merkityksestä niin verkostoille kuin rahoittajille. 

Kuvassa vuoden 2018 tilastoinnin kooste. 

Lainaukset ovat asiakastyytyväisyyskyselystä, joka toteutettiin syksyllä 2018.

Lisätietoa:
Heli Laurikainen / Hämeen Setlementti ry
heli.laurikainen(at)hameensetlementti.fiInfografiikka Kumppanuustalon osallistujatilastoinnista vuodelta 2018.