Maakunnallinen Yhdistyskysely on auki !

24.4.2019

Kanta-Hämeen yhdistysten ja järjestöjen toimintaa ja laajuutta kartoitetaan huhtikuussa toteutettavalla yhdistykselyllä. Kyselyn tuottaman tiedon avulla edistetään järjestöjen ja yhdistysten tunnettuutta ja näkyvyyttä, sekä tuodaan esille toiminnan vaikuttavuutta. Kyselyssä kysytään suurilta osin vuoden 2018 toimintatietoja, mutta laadullisissa kysymyksissä kartoitetaan myös tämän hetkistä tilannetta ja toiveita tulevasta kehityksestä.

Kyselyn tulokset julkaistaan Kanta-Hämeen järjestöyhteistyön tuottamassa järjestökartassa, meidänhäme.fi-yhdistyspalvelussa, toukokuussa 2019. Jonka jälkeen tuloksista tiedotetaan median ja verkostojen kautta mm. kuntiin.

Kyselyyn vastaaminen kestää toimintanne laajuudesta riippuen 15-25 minuuttia ja on vastattavissa 10.5.2019 asti. Ehdotamme, että vastaatte kyselyyn mahdollisuuksien mukaan isommalla porukalla, vaikka hallituksen kesken. Toimintakertomus on tässä luonnollisesti oiva työkalu.

On äärimmäisen tärkeää ja arvokasta, että myös teidän yhdistyksenne on mukana kokonaiskuvassa. Kiitos vastauksistanne ja panoksestanne yhteiseen vaikuttamistyöhön!

Yhdistyskyselyn mainos.