Ilahduta vanhusta kirjeellä

3.10.2019

Valtakunnallista Vanhustenviikkoa juhlitaan 6.-13.10. teemalla Varaudu vanhuuteen.

Nyt voit juhlistaa viikkoa kirjoittamalla kirjeen vanhukselle! 

Kirjeessä voi lähettää nimettömänä vapaamuotoiset terveiset tuntemattomalle vanhukselle. Kirjeisiin voi kirjoittaa tekstiä pitkästi tai lyhyesti, kirje voi olla piirretty kuva tai valmis postikortti. Sinulla on vapaus lähettää juuri oman näköisesi tervehdys!

Hämeen Setlementti ja Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö välittävät kirjeet yhteistyössä Hämeenlinnan seudulla sijaitsevien palvelutalojen asukkaille sekä yksin asuville vanhuksille seuraavalla viikolla. Kirjeillä haluamme piristää vanhusten arkea ja saada heidät tuntemaan itsensä merkitykselliseksi.

Kirjeen voit palauttaa kiinteän kirjoituspisteen palautuslaatikkoon tai setlementin alakerran toimistoon!

Mukavia kirjoitushetkiä!