Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset

Hämeenlinnassa on n. 100 sosiaali- ja terveys alan järjestöä. Niistä täysin vapaaehtoisvoimin toimii n. 80 ja palkattuja työntekijöitä työskentelee n. 20 järjestössä. Osa järjestöistä toimii alueellisesti Hämeenlinnan seudulla tai Kanta-Hämeen alueella.

Kaiken kaikkiaan Suomessa järjestöjä on n. 125 000 ja niistä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä on n. 13 000. Suurin osa niistä on paikallisia järjestöjä.