Hämeenlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry

Hämeenlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry (NUAS) toimii nuorten asunto-olojen parantamiseksi.

NUAS on Nuorisoasuntoliitto ry:n paikallinen jäsenyhdistys ja sen tomintaa tukee Raha-automaattiyhdistys.

Yhdessä yleishyödyllisen yhtiön Hämeen Kiinteistö- ja Nuorisopalvelut Oy:n kanssa yhdistys:

  • rakennuttaa ja vuokraa nuorisoasuntoja
  • kehittää ja tarjoaa itsenäisen asumisen onnistumista tukevia palveluja
  • toimii nuorten edunvalvojana asumista koskevissa kysymyksissä


NAL-nuorisoasunnot on tarkoitettu 18-29-vuotiaille työssä käyville tai työelämään hakeutuville nuorille. Asunnot suunnitellaan vastaamaan nuorten tarpeita niin kooltaan, pohjaratkaisuiltaan, varustelultaan kuin sijainniltaan. Tavoitteena on tarjota kohtuuhintaista ja viihtyisää asumista sekä mahdollisuuksia mielekkääseen asukastoimintaa.

nettisivut: www.nuas.fi

yhteyshenkilö: Aki Granlund

puhelin: 03-6214563 sähköposti: aki.granlund(at)nuas.fi

toimitila: Kirjastokatu 1, 13100 Hämeenlinna

kuvaus: asuminen, asumisohjaus, tuettu asuminen, vuokra-asunnot