Meidän Häme -hanke

TOIMINTA-ALUE: Kanta-Häme

 

HANKKEEN TAVOITTEITA JA TOIMINTAA

 1. Pysyvien rakenteiden, verkostojen ja toimintamallien luominen tulevan maakunnan ja kuntien kanssa sekä alueen yhdistysten ja järjestöjen kesken. Toiminta osaksi tulevan maakunnan ja kuntien perustoimintaa, palveluohjausta ja rakenteita. Kokemustieto ja hyte.

  • ​Maakunnallinen taso

  • Paikallinen taso

  • Seutukunnat

 2. Yhdistystoiminnan näkyvämmäksi tekeminen. Maakunnallinen sivusto, josta maakunnan yhdistystoiminta on löydettävissä - niin kuntalaisille, ammattilaisille kuin järjestöille.

 3. Viranomaisten (palveluohjaus, hoitotarpeen arviointi jne.) tieto yhdistystoiminnasta lisääntyy, asukkaiden eteenpäin ohjaus helpottuu

 4. Forssan ja Riihimäen seuduilla yhdistysten, kuntien ja sotepalvelujen yhteistyön kehittäminen

 5. Hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen jakaminen maakuntatasolla alueille, jossa vastaavalle toiminnalle on tarvetta tai toimintamalli on toimiva.

 

YHTEYSTIEDOT:

Sara Löyttyjärvi                       p. 050–5645991
Järjestöpäällikkö                      sara.loyttyjarvi(at)hameensetlementti.fi

Forssan seutu:
Niina Salo-Lehtinen                  p.  050-3559975
Järjestökoordinaattori               niina.salo-lehtinen(at)hameensetlementti.fi      

Riihimäen seutu:
Suvi Silvola                             p. 050-3598665
Järjestökoordinaattori              suvi.silvola(at)hameensetlementti.fi